Yararlı Bilgiler

Ögrenciler için yararli bilgiler kitapcığını indirin. (İngilizce)

Duyurular
DERS DEĞERLENDİRME DÖNEMİ 10-16 AĞUSTOS 2022


Yaz Öğretimi Kayıt Dönemleri, İşlemleri ve Ücret İadesi
 Bölüm ve ilgili Birimlerin Yaz Öğretimi program önerileri web sayfasında www.summer.boun.edu.tr adresinde duyurulur.  Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri  Ön Kayıt ve Kesin Kayıt işlemlerini aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde  BUIS üzerinden,  Akademik Takvimde  (ayrıca Web sayfamızda takvimde) yayınlanan  tarihler içerisinde gerçekleştirirler.
Başvuru ve Saatlik Ücret:
•             Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Erken Başvuru ücreti, Kesin Kayıt dönemindeki başvuru ücretinden daha düşüktür.
•             Saatlik ücretler, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt ve Geç Kayıt (Add Drop) dönemlerinde sabit olup yine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
•             Öğrencilerin Ön Kayıt döneminde ücret ödeyerek kayıt yaptırdıkları bir dersten Kesin Kayıt sonuna kadar çekilmeleri durumunda, saat ücreti iadesi yapılır.(İlgili iade süreci çerçevesinde) Başvuru ücreti için iade söz konusu değildir.

 Ödeme Sistemi:
•             Ödeme Sistemi, Garanti Bankası ile ortak çalışma çerçevesinde yürütülmektedir.
•             BUIS sisteminden ders seçmek için Başvuru ve Saat Ücretlerini önceden ödemiş olmak gerekmektedir.
•             Ödeme Sistemi,  Ön Kayıt, Kesin Kayıt  ve Add-Drop  Dönemi tarihlerinden yaklaşık 1 hafta öncesinde açılır.
•             Başvuru ve Saatlik Ücretler, Garanti Bankası Şubelerinden, ATM den veya internet şubelerinden otomatik ödeme sistemi ile öğrenci numarasıyla yapılmalı, Havale veya EFT kesinlikle yapılmamalıdır.
•             Ödemesini gereken şekilde yapamayan öğrenciler, kayıt süresi içerisinde kesinlikle ders programlarını oluşturamayacaklardır.
•             Başvuru ücreti YKA kodu ile Saatlik Ücretler YKR kodu ile ödenmelidir. Bu kodların kontrolü, Üniversitenin diğer birimlerine (Yurt-Harç v.b. gibi) yanlışlıkla ödeme yapılmasını engelleyecektir.
•             Ödeme yapılmadan önce, kotalı olan dersler seçilecekse kota uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir.
•             Ödeme yapılmadan önce, Öğrencilere ders programının red edilme olasılığına karşı, derslerin seçilmeden önce danışman görüşü alınması önerilmektedir.
•             Ödeme Sisteminde karşılaşılan sorunların çözümünde Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü yardımcı olacaktır.   
 
Ön Kayıt Bilgileri:
•             Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Akademik Takvim’ de belirtilen tarihlerde yapılan Ön Kayıtlarda, Yaz Döneminde açılması önerilen derslere ön kayıt yaptırırlar.
•             Ön Kayıt döneminde BUIS üzerinden ders ekleme işlemini yapabilmek için ödemelerin yapılmış olması gerekmektedir.
•             Öğrenci, Ön Kayıtlarda aldığı dersleri Kesin Kayıt döneminde değiştirebilir ya da derslerden tümüyle çekilebilir.
•             Ön Kayıtta seçilen dersler için Danışman Onayı gerekmez.
•             Yaz Öğretimi Ön kayıtları sırasında sadece ücret (başvuru ücreti ve/veya saat ücreti) yatırmış ama ders seçmemiş öğrenciler, ön kayıtlı sayılmazlar. Bu öğrenciler, Kesin Kayıt döneminde ders almak istedikleri takdirde, başvuru ücretinde doğan farkı ödeyerek Kesin Kayıt dönemi için belirlenmiş olan Başvuru Ücretine tamamlamaları gerekmektedir.
•             Ön Kayıt döneminde ders eklemiş olan ve Kesin Kayıtta yeni ders(ler)eklemek isteyen öğrencilerin sadece dersin saat ücretini ödemesi yeterlidir, başvuru ücretinin Kesin Başvuru Ücretine tamamlanması gerekmez.
•             Ön Kayıtta ders programını tamamlayan ve Kesin Kayıtta değişiklik yapmayı planlamayan öğrencilerin Kesin kayıt Döneminde “Send To Advisor  for Approval” yaparak  danışman onayını alma zorunluluğunu unutmamalıdır.
 
 Kesin Kayıt Bilgileri:
•             Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Akademik Takvim’ de belirtilen tarihlerde yapılan Kesin Kayıt Döneminde açılması önerilen derslere kayıt yaptırırlar.
•             Kesin Kayıt tarihlerinde açık olan BUIS üzerinden Kesin Kayıt ücretlerini yatırmış olan öğrenciler ders seçebilirler.  Ön Kayıtta ders seçmiş olan öğrenciler derslerini değiştirebilir, yeni ders ekleyebilir veya Yaz Döneminden tamamen çekilebilir.
•             Yaz Dönemi ders programını kesinleştirmiş olan öğrenciler, Kesin Kayıt Döneminde kesinlikle “Send To Advisor for Approval” butonunu kullanarak danışman onayını almak zorundadır.
•             Kesin Kayıt Döneminde Danışman onayını unutan veya programı red edilen öğrencilerin, Yaz Öğretimi Akademik kayıtları açılmayacaktır.
 
Add-Drop Bilgileri:
•             Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Dönem başladıktan yaklaşık bir hafta sonra Akademik Takvim’ de belirtilen tarihlerde yapılan Add-Drop Dönem içinde verilen dersler geç kayıt yaptırabilirler. 
•             Add-Drop Döneminde, önceki dönemlerde ders almış olan öğrencilerin yeni ders(ler) alması durumunda Ücretler sayfasında duyurulan Add-Drop ücretini bir kereliğine ödemiş olması şartı sistem tarafından aranır. Geriye kalan diğer tüm işlemler için (dersten çekilme, Danışman onayına yollama gibi) Add-Drop ücreti ödenmesine gerek yoktur.     
•             Add Drop Döneminde açık olan BUIS üzerinden, Geç Kayıt ücretlerini yatırmış olan öğrenciler, dersin öğretim elemanından Consent almak koşulu ile ders seçebilirler.  Kesin Kayıtta ders seçmiş olan öğrenciler yine Consent  almak koşulu ile derslerini değiştirebilir, yeni ders ekleyebilir veya Yaz Öğretiminden tamamen çekilebilirler. Ancak Add drop döneminde düşürülen dersler için iade yapılmaz.
•             Add-Drop döneminde programını kesinleştirmiş olan öğrenciler kesinlikle “Send To Advisor  for Approval” butonunu kullanarak danışman onayını almak zorundadır.
•             Kesin Kayıt Döneminde Danışman onayını unutan veya programı red edilen öğrencilerin Danışman Onayı işlemini, Add Drop Döneminde mutlaka tamamlamaları gerekmektedir.

 Withdrawal Bilgileri:
•             Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, dönemin yaklaşık olarak ortasına gelen ve Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde yapılan Withdrawal Dönemi içinde programlarındaki derslerden kısmen veya tamamen çekilebilirler.
•             Withdrawal Dönemi için iade yapılmaz.
•             Withdrawal Döneminde yapılan değişiklikler için Danışman Onayı gerekmez. 

 Ücret İadesi  Bilgileri:
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl onaylanan ve web sitemizde yayımlanan Ücret İadesi Kuralları aşağıdaki gibidir.
•             Öğrenciler kesin başvuru döneminde, almış oldukları dersleri değiştirebilir ya da derslerden tümüyle çekilebilirler. Bu durumda, öğrencilere bıraktıkları derslerin sadece saat ücreti iadesi yapılır, yatırılan başvuru ücreti geri ödenmez.
•             Kesin başvuru dönemi sonunda öğrencinin seçtiği bazı derslerin kapanması durumunda söz konusu derslerin sadece saat ücretleri, öğrencinin kayıt olduğu bütün derslerin kapanması durumunda başvuru ve saat ücretlerinin tamamı geri ödenecektir.
•             Yaz dönemi derslerinin başlangıç tarihi olan 24 Haziran 2022 itibariyle bırakılacak olan dersler için kesinlikle ücret iadesi yapılmayacaktır.

 Ücret İade Başvurusu:
•             Öğrencinin iade talep etmesi için, 18- 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında BUIS girişinden sonraki ana ekranda açık olacak olan "Summerterm Refund“ başlığı üzerinden,  online iade formunu doldurarak  submit /gönder butonuna basması gerekmektedir.
•             Web sayfamızda yayımlanan İade Kuralları çerçevesinde İade hakkı doğan Misafir Öğrencilerin, orijinal dekontları ile birlikte Yaz Dönemi Ofisine bizzat gelerek İade formlarını doldurmaları gerekmektedir.
•             Gerekli kontroller ve yazışmalar sonrasında öğrencilerin banka hesaplarına iadeler transfer edilmeye başlanacaktır.
Not: İade başvuru formunda, TC Kimlik Numarasının ve banka hesap bilgisinin öğrenciye ait olması zorunludur. 
Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü

Misafir öğrencilerimiz için çevrim içi başvuru başlangıç tarihi 17 Ocak 2022'dir.
BAŞVURU ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
•Öncelikle Yaz Dönemi akademik takvimine göz atmanızı öneririz. 
Güncel akademik takvime “Misafir Öğrenci ve Katılımcılar” başlığından ulaşabilirsiniz.
Ders listenin sürekli güncellendiğini, özellikle bu yıl için, göz önünde bulundurun.
•Alacağınız dersleri “transfer etmeyi planlıyor” iseniz ilginizi çeken derslerin içeriklerini yakından incelemenizi, kendi okulunuzdaki derslerle dil ve içerik açısından ne kadar uyumlu olduğunu kontrol etmenizi ve kendi okulunuzun yetkili ofisleri ya da kişileriyle (advisor, registrar office, chair of department etc.) paylaşmanızı tavsiye ederiz. Derslerle ilgili onayları aldıktan sonra başvuruya devam etmeniz sonradan karşılaşılabilecek sorunları önlemek açısından yerinde olacaktır. 
Ders içeriğine ulaşamadığınız durumlarda ofisimizi haberdar ediniz. 
•Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim dili İngilizcedir. Ancak Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk Enstitüsü gibi bölümler Türkçe işlenen dersler açabilirler.
•Yaz döneminde en fazla üç ders veya on iki kredi alınabilir.
•Kontenjan kısıtlaması: Boğaziçi Üniversitesi dışından başvuru yapılan başvurular için geçerli değildir. Ancak ilgili dersin öğretim üyesinin böyle bir kısıtlama talep edebileceğini ya da derse aşırı talep yüzünden kısıtlamaya gidilebileceğini göz önüne alınız. Her ne kadar kontenjan sınırlamasından muaf olunsa da güncel başvuru durumunu kontrol etmenizi öneririz. Başvuru sürecinin erken tamamlanması bu konuda size avantaj sağlayacaktır. Aşağıdaki durumlar oldukça nadir olsa da lütfen göz önünde bulundurun:
•İlgilendiğiniz derse katılımın olmadığı ya da yetersiz katılımın olduğu durumlarda dersiniz kapanabilir
•Öğretim üyesinin bireysel talebi üzerine dersiniz kapanabilir
•Departman talebi üzerine dersiniz kapanabilir
•Dersin öğretim üyesi değişebilir
•Dersinizin gün ve saati değişebilir
Bütün bu durumlarda Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü ivedilikle sizi bilgilendirecektir.
•Ücretler: Özel öğrenciler için 2022 yaz dönemi ücretleri ilan edilmiştir.
•İade Politikası: İade talep edilebilmesi için programdan çekilme isteğinin 22 Haziran 2022 saat 18:00’e kadar Yaz Öğretimi Koordinatörlüğüne bildirilmesi gerekmektedir; ancak kayıt ücreti iade edilmez. 
Ders listenin sürekli güncellendiğini, özellikle bu yıl için, göz önünde bulundurun.
•Alacağınız dersleri “transfer etmeyi planlıyor” iseniz ilginizi çeken derslerin içeriklerini yakından incelemenizi, kendi okulunuzdaki derslerle dil ve içerik açısından ne kadar uyumlu olduğunu kontrol etmenizi ve kendi okulunuzun yetkili ofisleri ya da kişileriyle (advisor, registrar office, chair of department etc.) paylaşmanızı tavsiye ederiz. Derslerle ilgili onayları aldıktan sonra başvuruya devam etmeniz sonradan karşılaşılabilecek sorunları önlemek açısından yerinde olacaktır. 
Ders içeriğine ulaşamadığınız durumlarda ofisimizi haberdar ediniz. 

BAŞVURU ve KABUL
•17 Ocak 2022’de başlayan Yaz Dönemi için özel öğrenci başvuru sürecinin, ödemeler dâhil, 22 Haziran 2022 saat 18.00’e kadar tamamlanması gerekmektedir.
•Başvuru sürecinde Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü elden herhangi bir belge talep etmez.
•Başvuru sürecini aşağıdaki linkten başlatabilirsiniz. Ancak derslerle ilgili onayları kendi okulunuzdan aldıktan sonra başvuruya devam etmeniz sonradan karşılaşılabilecek sorunları önlemek açısından yerinde olacaktır. Bununla birlikte başvuru sürecinin erken tamamlanması kontenjan konusunda avantaj sağlayacaktır. Başvuru işlemi ücrete tabi değildir.
https://registration.boun.edu.tr/buis/Buisapps/summerapplicationlogin.aspx
•Linkte karşınıza çıkan ekranda “Register” butonunu tıkladıktan sonra “Are you currently a student at BOĞAZİÇİ UNIVERSITY?” sorusuna hayır yanıtını vermelisiniz.
•Linkteki başvuru formu için kullandığınız email adresi güncel olmalı. Bütün yazışmalar bu email adresi üzerinden yapılacaktır.
•Başvuru formunu doldururken bütün bilgileri eksiksiz ve copy-paste yapmadan elle girdiğinizden emin olun.
•Şimdiye kadar aldığınız bütün dersleri,  genel not ortalamanızı, öğrenci numaranızı gösteren  “İngilizce güncel resmi transcript” yüklemelisiniz.
Döneme başladığınız takdirde kullanılmak üzere kimlik kartı için net bir fotoğraf yüklemelisiniz. Bu iki belge yüklenmediği takdirde başvuru süreci devam etmez.
•Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü dönem sonunda iki adet resmi transcript hazırlar.  Bu transcriptlerin kime ve hangi adrese teslim edileceği “Transcript adresi” kısmında açıkça belirtilmeli; adres güvenli ve güncel olmalı.
•Sonucun iletilmesi: Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü başvurunuzu inceledikten sonra en geç bir hafta içinde cevabını iletir. Başvurunuz incelenirken İngilizce seviyeniz, genel not ortalamanız, şimdiye kadar almış olduğunuz dersler ve yaz okulunda almak istediğiniz dersler göz önünde bulundurulur. Kabul edildiğiniz takdirde ücret bilgilerini ve ödeme talimatlarını içeren bir email alırsınız. Bunun dışında hesap bilgisi gibi detaylar paylaşılmaz.
•İngilizce yeterliliği: Öğretim dili İngilizce olan üniversitelerden gelen öğrencilerden İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri beklenmez. Diğer durumlarda yeterliliğin belgelenmesi gerekir. Belgenin bulunmaması durumunda Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü ile iletişime geçilmelidir.
KABUL SONRASI:
•Kabul Edildiğinizi Bildiren Emaildeki Talimatlar Doğrultusunda Yapılan Ödemeden Sonra Öğrenci Numaranız Bildirilir. Resmi Son Ödeme Tarihi Belirlenmemiş Olsa Da, Yukarıda Belirtilen Teknik Detaylar Ve Seçilen Derslere Yeterli Talep Oluşturulabilmesi İçin, Ödemenin Makul Bir Süre Zarfında Yapılmasını Öneririz.
•Dönem başlangıcına kadar oluşabilecek değişikler Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü tarafından bildirilecektir.
Akademik Takvim
Yaz Öğretimi derslerinin başlaması                    24 Haziran 2022 Cuma
Yaz Öğretimi ders ekleme/bırakma dönemi       4-5 Temmuz 2022 Pazartesi, Salı
Yaz Öğretimi dersten çekilme dönemi                2-3 Ağustos 2022 
Yaz Öğretimi derslerinin son günü                     16 Ağustos 2022 Cuma
Yaz Öğretimi dönem sonu sınavları                   17-19-20 Ağustos 2022 Çarşamba, Cuma, Cumartesi

Boğaziçi Üniversitesi
Yaz Öğretimi Koordinatörlüğü

Yurtta kalmak isteyen öğrencilerimizin bu kampüste yer alan Yurtlar Müdürlüğü'ne başvuru yapmaları gerekmektedir.   
Yaz Dönemi Ön Kayıtlarında Danışman onayı aranmamaktadır.

Ancak; Kesin Kayıt döneminde öğrencilerin programlarına son halini verdikten sonra mutlaka danışman onayına göndermeleri ve kayıt süreci içinde onay/red durumunu takip etmeleri gerekmektedir.

Öğrencinin programı onaylanmadığı taktirde yine kayıt süreci içinde ilgili danışmanla irtibata geçerek programın düzenlemesi ve yeniden onaya gönderilmesi gerekmektedir. Kesin Kayıt döneminde danişman onayı bir şekilde alınamadıysa Add-Drop döneminde mutlaka onay alınmalıdır.

Aksi taktirde Yaz Öğretimi Akademik kaydı açılmayacaktır.

ÖNEMLİ! Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri normal dönemde olduğu gibi Yaz Döneminde de "BUIS" aracılığıyla ders seçimi yapabileceklerdir. Web sayfasında yer alan "çevrimiçi başvuru" sayfası özel öğrenciler için olduğundan buradan  başvuru yapamazlar.

TARİH: 23 HAZİRAN 2022

SAAT : 

YER :

Hazırlık Sınıfını Haziran ayında tamamlayıp  Yaz Döneminde Ders Almayı Planlayan Öğrencilerin Dikkatine:

İngilizce Yeterlik sınavını Haziran ayında geçen Hazırlık Sınıfı öğrencileri Yaz Döneminde en fazla iki ders alabilirler. Ödeme işlemi öncesinde almak istedikleri dersler hakkında danışmanları ile görüşmeleri önerilmektedir. (Danışman onayı konusunda sorun yaşanmaması adına)  Ücret ödeme işlemlerinden sonra  BUIS aracılığı ile dersler seçilmeli ve sistem üzerinde de  danışman onayı  alınarak ders programının son hali oluşturulmalıdır.

Fizik Lab kayıtları için XX  2022 tarihinde Fizik Bölümünü ziyaret ediniz.
-- Fizik Lab. Programı  web sayfası