TAKVİM

Olay Tarih
Ön Kayıt (OBIKAS açılış 10:00,kapanış 19:00.Ödeme sistemi açılış 15 Nisan saat 10:00,kapanış 2 Mayıs saat 17:00) 29,30 Nisan, 2 Mayıs 2019
Kesin Kayıt (OBIKAS açılış 13:00, kapanış 17:00.Ödeme sistemi açılış 12 Haziran saat 10:00 ,kapanış 20 Haziran saat 16:00) 19,20 Haziran 2019
Kesin kayıt onay sisteminin danışman erişimine kapatılması 21 Haziran 2019 (17:00)
Yaz Dönemi Derslerinin Başlaması 24 Haziran 2019
Fizik Lab. Kayıt (Fizik Bölümü ile görüşün) XX Haziran 2019
Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Günü (Ders yapılmayacak) 3,4 Temmuz 2019
Yaz Döneminde çevrimiçi ders ekleme/bırakma ve geç kayıt dönemi (Bu sürede bırakılan dersler için geri ödeme yapılmayacaktır) Sistem açılış 10:00,sistem kapanış 19:00 1,2 Temmuz 2019
Dersten Çekilme Dönemi (OBIKAS açılış 10:00,kapanış 19:00) 25,26 Temmuz 2019
Derslerin Son Günü 6 Ağustos 2019
Final Sınavları 7,8,9 Ağustos 2019
Çevrimiçi not verme işlemi için son gün 17 Ağustos 2019
Ücret iade başvurusu ve dilekçe teslimi 15-26 Temmuz 2019
Olay Tarih
Çevrimiçi önkayıtların ve başvuruların başlaması 7 Ocak 2019
Oryantasyon Programı 21  Haziran 2019 (12:00-13:00)
Son Kayıt Tarihi 20 Haziran 2019 (17:00)
Yaz Dönemi Derslerinin Başlaması 24 Haziran 2019
Geç kayıt dönemi (Bu sürede bırakılan dersler için geri ödeme yapılmayacaktır.) 24 Haziran-2 Temmuz  2019
Fizik Lab. Kayıt (Fizik Bölümü'nde) XX Haziran 2019
Boğaziçi Üniversitesi Mezuniyet Günü (Ders yapılmayacak) 3,4 Temmuz 2019
Dersten Çekilme Dönemi 25-26 Temmuz 2019
Derslerin Son Günü 6 Ağustos 2019
Final Sınavları 7,8,9 Ağustos 2019
Olay Tarih
Giriş (Yurt Dışından Gelen Misafirler İçin) 18 Haziran 2019
Giriş (T.C. uyruklu Misafirler İçin) 18 Haziran 2019
Oryantasyon programı 21 Haziran 2019 Saat:11:00-12:00
Çevrimiçi not verme işlemi için son gün 17 Ağustos 2019
Dorm Ayrılış 18 Ağustos 2019